728 x 90

خبرنامه جشن نوروزي ١٣٩٧

خبرنامه جشن نوروزي ١٣٩٧

زکوی يار می آيد نسيم باد نوروزی از اين باد ارمدد خواهی چراغ دل بر افروزی اتحاديهء انحمنهای افغانها در هالند به تاريخ 25 مارچ 2018 جشن نو روز رابه اشتراک بيشتر از 400 تن در هوتل Diamant شهر زيبای Amstelveen تجليل نمود.داخل وبيرون تالار با بيرقهای ملی افغانستان مزين بود. همچنان در يکی از ستيژهای تالار ميز نوروزی که بالای آن خوشمزه ترين هفت ، ميوه،

زکوی يار می آيد نسيم باد نوروزی 
از اين باد ارمدد خواهی چراغ دل بر افروزی

اتحاديهء انحمنهای افغانها در هالند به تاريخ 25 مارچ 2018 جشن نو روز رابه اشتراک بيشتر از 400 تن در هوتل Diamant شهر زيبای Amstelveen تجليل نمود.
داخل وبيرون تالار با بيرقهای ملی افغانستان مزين بود. همچنان در يکی از ستيژهای تالار ميز نوروزی که بالای آن خوشمزه ترين هفت ، ميوه، سيب،سمارق، سمنک، سبزه، تخم جوشانده رنگه، شمع وآب معطر ودسته های گل لاله بهاری به ابتکار کميته تدارک ترتيب شده بود به هوتل “الماس “هوای وفضای نوروزی بخشيده بود، شماری از مهمانان بخصوص دختران وپسران جوان با پوشيدن لباسهای ملی به زيبايی اين جشنواره افزوده بودند.
در وقفه های برنامه شماری ازمهمانان به ابتکار خود شان هفت ميوه وسمنک لذيذ را نوش جان واز ميز بازديد نمودند.
بعد از آمد، آمد خانواده ها از شهر های دور ونزديک ، ساعت 17:30 با ترانه بهاری توسط کودکان و پخش شاخه های گل لاله حاضرين متوجه برنامه نوروزی شدند، سپس با پيش مقدمه كوتاه و خوانش شعر بهاريه توسط خانم فتانه مقتدر مسوول فرهنگی و گوينده موفق اتحاديه از محترم ولی محمد شاهپور رئيس اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند تقاضا بعمل آمد، تا منحيث مسوول کميته تدارک اين جشنواره ،از اشتراک وطنداران سپاسگزاری نمايد،با اين ژست برنامه به شکل رسمی آن آغاز گرديد، آقای شاهپور ضمن تبريکی نوروز افزود که : “نوروز منحيث يک پديده طبعی نقطه عطف چرخش زمين بر محور آفتاب ، نو شدن ، روييدن و بويدن گل ها است،اين پديده طبعيت به دين و مذهب هيچ ارتباط ندارد.اتحاديهء انجمنهای افغانها بعد از چهارسال بازهم خواست نوروز را تجليل کند وبا فرآهم نمودن برنامه های فرهنگی وموسيقی درخدمت هم ميهنان خويش در مهاجرت باشد.
سپس آقای سيد محمدعالمی مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان پيام آقای همايون عزيزی سفير افغانستان درهالند را به مناسبت نو روز به خوانش گرفت.او افزود که نو روز سه پيام دارد، تغيير و تحول، اعتدال و همدلی و همآهنگی .
سپس آقای عزيز آماج فرهنگی فرهيخته ويکتن از سابقه داران معارف کشور از ابتکار اتحاديه تشکری نمود، و ضرورت گرفتن چنين جشن ها را که از نياکان ما به ارث مانده است، بجا و مناسب دانست،او بر اتحاد، اتفاق، همدلی ، آزاده گی ، خرد ورزی وصميميت تاکيد و صحبت جذاب خويشرا با خوانش يک پارچه شعر زيبای پشتو که در وصف بهار سروده شده بود، خاتمه داد.
در خلال پروگرام موسيقی شاد توسط آوازخوان خوب ما آقای احمد پرويزجريان داشت.
در حاشيه پروگرام لوح تقدير اتحاديه به تيم همياری بانوان به خاطر کار صادقانه انها برای رسانيدن آواز مهاجرين افغانستان از کشور يونان به گوش مقامات پناهنده پذير اروپايی، توسط آقای شاهپور به خانم فرشته نوری و تيم کاری شان اهدا گرديد، که با قدر دانی پذيرفته شد، همچنان تقديرنامه هايی هم از نام رهبری اتحاديه و کميسيون زنان به هريک :خانم صالحه واصل، خانم خديجه بره کی،خانم زيبا يارزی، خانم مرضيه جهش، خانم پروين حسامی، خانم شايسته حميدی ،خانم فريده نوابی، خانم فخريه ستارزاده، خانم سهيلا زحمت، خانم زرغونه پوپل، خانم ثريا محسن، اعضای اين کميسيون اهدا گرديد.ضمناً خانم فوزيه ميترا مسوؤل انجمن گلخوشه ها نيز با اغتنام فرصت تبريکی سال نو و دو تقدير نامه ء را عنوانی خانم سيده طلوع مسوؤل انجمن همبسته گی زنان افغان در شهر اندوفن و خانم سهيلا زحمت رئيس شورای سراسری زنان افغان در هالند اهدا نمود، که با سپاس پذيرفته شد.
بعداً ترانه ميهنی نهايت دلچسب و زيبا توسط آقای زاهد رسا جوان خوش آواز درتالارو به اشتراک حضار با تمثيل بهاری و پخش گلهای لاله برای حاضرين اجرا گرديد. که با تشويق و ترغيب زايدالوضفی بدرقه گرديد.با اين ترانه دلکش همه احساس آمد آمد بهار را نمودند:
بهار آمد، زخويش و آشنا بيگانه خواهم شد
گل بوی تو خواهد داد و من ديوانه خواهم شد.

د رخلال پروگرام از خانم فريده ترانه آواز خوان پر شر و شور نيز دعوت بعمل آمد که با آهنگ های شاد خويش محفل را رونق بيشتر بخشد، همچنان آواز خوان های جوان هر يک آقای عمر جلالی، آقای سليمان عمر الی 24:00 دوام داشت.
در ختم جشنواره نو روز آقای ولی محمد شاهپور از کميته تدارک هر يک خانم فتانه مقتدر،آقای شفيق احمدی، آقای آرش اکبری ، خانم خديجه بره کی ، خانم فريده ترانه، آقای همايون بره کی،آقای نذير حسينی ، اقای بصير رفيق ، آقای زاهد رسا و ناهيد صديق علومی ، که صادقانه برای انسجام و سازماندهی جشن او را همکاری نموده بود، تشکر و قدردانی بعمل آورد، و برای هر يک شان دسته گلهای که از طرف اتحاديه تنطيم گرديده بود، توسط آقايون هريک داکتر نجيب الله مسير، داکتر محمد احسان فايز، محترم عزيز آماج و آقای کريم تنوير به آنها اهدا گرديد. که با قدردانی پذيرفته شد.
در ختم ناهيد علومی سکرترمسوول اتحاديه مراتب تبريکی خود را به مناسبت بهار ونوروز تقديم وبه نماينده گی از اتحاديه پشنهاد ايجاد يک کميته دايمی تدارک جشنواره نو روزی را تحت سرپرستی اتحاديه به حاضرين نموده و از حاضرين خواست که افراد و اشخاصی که برای تدارک اين جشنواره آماده همکاری اند، خود را معرفی نمايند، که از انجمله ، داکتر صاحب احسان فايز و آقای نعيم وردوجی شامل لست گرديده اند.
محفل در فضای گرم وصميمانه با عکسبرداری های ياد گاری ومصاحبه ها پايان يافت.

smsaruae
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

دسته‌ها