728 x 90

ملاقات تعارفی و گسترش همکاری های متقابلاً مفيد ميان اتحاديهء انجمنهای افغانها و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند!

ملاقات تعارفی و گسترش همکاری های متقابلاً مفيد ميان اتحاديهء انجمنهای افغانها و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند!

به تاريخ نزدهم ماه دسمبر 2017 هئيت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند با سفير جديد افغانستان درمقر نماینده گی سیاسی دولت اسلامی افغانستان در هالند ملاقات تعارفی و کاری را انجام داد.در اين ديدار محترم داکتر همايون عزيزی سفير افغانستان درهالند، محترم عالمی مستشار، محترم اکرمی سکرتر دوم ، محترم نيکبين مسوؤل امور قونسلی

به تاريخ نزدهم ماه دسمبر 2017 هئيت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند با سفير جديد افغانستان درمقر نماینده گی سیاسی دولت اسلامی افغانستان در هالند ملاقات تعارفی و کاری را انجام داد.
در اين ديدار محترم داکتر همايون عزيزی سفير افغانستان درهالند، محترم عالمی مستشار، محترم اکرمی سکرتر دوم ، محترم نيکبين مسوؤل امور قونسلی وخانم شکريه کارمند محلی سفارت و از طرف اتحاديهءانجمن های افغانها در هالند محترم ولی محمد شاهپور رئيس،خانم ناهيد علومی سکرتر مسوؤل و خانم فتانه مقتدر مسوول فرهنگی اتحاديه و شماری از اعضای هيئت رهبری اتحاديه: محترم عبيد الله احمدزی ريئس انجمن افغانهای شهر زودتر مير، محترم زمری حسامی رئيس انجمن افعانهای شهر خروننگين ، خانم فرشته نوری سکرتر، محترم بارز مسؤول مالی آن انجمن،خانم ستوری احمدی مسوول انجمن خوش آمديد شهر نيميخن، خانم سهيلا زحمت رئيس شورای سراسری زنان افغان درهالند و محترم نذير حسينی مسوول بخش تخنيکی اتحاديه اشتراک داشتند.
در اين نشست که درفضای نهايت دوستانه تدوير يافت، سفیر افغانستان در رابطه کارکردهای سفارت ومطالبات افغانهای مقيم هالند نظريات و پيشنهادات خويشرا با شامیلن نشست شريک ساخت، ايشان در ادامه صحبت خود در مورد انکشافاتی که در بخش قونسلی رونما گرديده است، مکثی کرد، وی در زمینه ی کارهای قونسلی و ديپلوماتيک  سفارت که قرار است در آینده نزدیک بشکل آنلاين فعال گردد خبر داد.
 سپس محترم ولی محمد شاهپور رشته سخن را گرفته و بعد ازمعرفی هئيت معيتی خويش، در رابطه به پيشينهء کارمشترک فرهنگی با سفيران قبلی افغانستان درهالند از آنها به نيکی ياد آوری نمود و پيرامون فعالیت های اتحاديه که درسال 2003 ايجاد گردید است و تا حال ادامه دارد بطور فشرده معلومات ارايه نمود، وی نیزاضافه کرد که 26 نهاد فرهنگی واجتماعی در فعاليت های سراسری وشهری با اتحاديه همگام اند.

ونیز ياد آورشد که فعالیت ها و کارکرد های اجتماعی فرهنگی اتحادیه و نهاد های هموند و همکار آن  ازجانب همکاران ما بطور رضاکارانه انجام می گردد، وی افزود که کميت قابل ملاحظه ی پناهنده گان افغانستان درکشورهالند را تحصيلکرده ها و روشنفکران تشکیل میدهند.
 پس از آن خانم سهيلا زحمت رئيس شورای زنان افغان درهالند و خانم ستوری احمدی مسوؤل انجمن خوش آمديد شهر نيمخن، پيرامون فعالیت های نهاد های شان معلومات ارايه داشتند.
درحاشیه ی نشست برخی پيشنهادات از جانب طرفين صورت گرفت.
سفيرافغانستان علاوه کرد که به هدف باز سازی کشور ضرورت مبرم به تحصيلکرده ها وکارشناسان درعرصه های مختلف احساس می گردد، وی پیشنهاد نمود تا در صورت علاقمندی افغانهای مقيم هالند، هر گاه زمینه شناسايی آنها از طرف اتحادیه فراهم یابد و داوطلبانه خواهش کار و خدمت به وطن را داشته باشند سفارت افغانستان آن ها یاری می رساند.  او در رابطه به لابی گری در پارلمان ، حکومت و احزاب سیاسی تاثیر گذار درهالند به نفع افغانستان سخن راند وخواست که اين کار،هدفمندانه ادامه یابد.

محترم داکتر عزيزی در رابطه به تجليل از جشن باستانی نوروز که يکی از ميراث های فرهنگی ما محسوب می شود، پيشنهاد نمود تا اين جشن ملی با کار مشترک سفارت واتحاديهءانجمن افغانهاهالند سازماندهی وتجليل گردد.
آقای شاهپور ضمن استقبال و تايید پیشنهادات مقام سفارت، همکاری اتحادیه در زمینه ابراز داشته و آماده گی کامل خود را اعلام نمود.

بعدأ رییس اتحادیه در رابطه به فراهم ساختن  زمینه رای دهی برای شهروندان افغانستان مقیم هالند درانتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری،  توجه مسؤولین محترم نمانیده گی سیاسی افغانستان درهالند را معطوف داشته  و نیز در مورد فراهم آوری تسهيلات اخذ پاسپورت برای آنعهده پناهجويان افغانی که درخواست های پناهنده گی شان از طرف دولت هالند رد گردیده است و نیاز به تثیبت هویت و پاسپورت افغانی دارند با در نظرداشت اسناد دست داشته، توجه بخش محترم قونسلی سفارت را مبذول نمود.

ناهيد علومی سکرترمسوؤل اتحاديه ضمن تایید پيشنهادات فوق، در مورد تشکیل کمیته تدارک برنامه ی تجلیل از نوروز ابراز نظر نمود، تا این کمیته طور مشترک میان سفارت و اتحادیه به هدف انسجام و کار بهترایجاد گردد، همچنان محترم عبيد الله احمد زی مسوؤل انجمن زودتر مير در رابطه به مکتب زبان مادری صحبت نموده از سفارت خواست تا درحصه تهيه وتدارک مواد درسی ستندرد از داخل کشور آنها را همکاری نمايند.

پس از آن خانم فرشته نوری در رابطه به کودکان زير سن افغانستان که درهالند در بی هویتی  زنده گی ميکنند، صحبت  نموده واز سفارت خواست تا در اين مورد توجه نمایند.
 در پایان دیدار دستهء گل و سالنامه اتحاديه از طرف رئيس اتحاديه به مقام سفارت اهدا گرديد که با تشکری پذيرفته شد.
نشست با گرفتن عکسهای يادگاری توسط محترم نذير حسينی در فضای صميمانه  پايان يافت.

smsaruae
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

دسته‌ها