728 x 90

PERSBERICHT

PERSBERICHT

Voor het project “huwelijksdwang en echtscheiding’ van Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN) heeft de organisatie een bijdrage mogen ontvangen van twee fondsen: VSB Fonds en SKAN Fonds. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met Bureau Multi Elan Interculturele Expertise. Wij danken beide fondsen van harte voor hun financiële bijdrage. Hun steun is van grote

Voor het project “huwelijksdwang en echtscheiding’ van Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN) heeft de organisatie een bijdrage mogen ontvangen van twee fondsen: VSB Fonds en SKAN Fonds. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met Bureau Multi Elan Interculturele Expertise. 
Wij danken beide fondsen van harte voor hun financiële bijdrage. Hun steun is van grote betekenis voor de organisatie en de achterban.
De doelstelling voor dit project is het voorkomen en het bestrijden van huwelijksdwang en bespreekbaar maken van problemen van vrouwen na de echtscheiding door lotgenoten bij elkaar te brengen zodat zij elkaar gesteund voelen en hiermee bijdragen aan het doorbreken van isolement zodat de kwaliteit van het leven toeneemt. Dat doen wij door middel van het tot stand brengen van een landelijke en lokale aanpak die bestaat uit:
– Een breed gedragen veranderingsproces op gang brengen d.m.v. activering van lotgenoten en kwetsbare groepen en individuen. Parallel hieraan wordt geïnvesteerd in kadervorming;
– Deskundigheidsbevordering bij organisaties;
– Duurzaam en overdraagbare kennisontwikkeling organiseren die ook eventueel internationaal kan worden uitgewisseld.

Hiermee richt het projectdoel zich op de mentaliteitsverandering bij mannen en vrouwen, en bij jongeren (meisjes en jongens) door middel van dialoog en interactie met de doelgroep. Voorafgaand aan de inhoudelijke uitvoering van het project worden dialoogleiders opgeleid zodat zij samen met lokale besturen, vrijwilligers, intermediairs en andere sleutelpersonen op 8 regio’s (lokaal niveau) 3 tal bijeenkomsten kunnen opzetten en uitvoeren. Onze streven is dat de lokale organisaties deze thema structureel opnemen in hun activiteitenplan en hiervoor samenwerkingsverbanden aangaan met de lokale instanties en overheden.

Noot voor de redactie: 
Voor informatie over Uvavin: W. Shapour wshapour@hotmail.com 06-55176066

Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland

smsaruae
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *