728 x 90

Verslag Terugkomdag Vertrouwenspersonen / dialoogleiders 11 maart 2018

Verslag Terugkomdag Vertrouwenspersonen / dialoogleiders 11 maart 2018

Na de training vertrouwenspersoon – dialoogleider voor het project `huwelijksdag – vrije partnerkeuze` in november 2017 zijn 7 lokale organisaties van start gegaan met de uitvoering van het project. Alle organisaties hebben in de lijn van de werkafspraken minimaal de eerste bijeenkomst al uitgevoerd. Zelfs hebben enkele organisaties de tweede bijeenkomst opgezet en uitgevoerd.  Om

Na de training vertrouwenspersoon – dialoogleider voor het project `huwelijksdag – vrije partnerkeuze` in november 2017 zijn 7 lokale organisaties van start gegaan met de uitvoering van het project. Alle organisaties hebben in de lijn van de werkafspraken minimaal de eerste bijeenkomst al uitgevoerd. Zelfs hebben enkele organisaties de tweede bijeenkomst opgezet en uitgevoerd.  Om een balans te maken van de lokale bijeenkomsten, de ervaringen en de opbrengsten tot nu toe is een terugkomdag gehouden op 11 maart jl.

De aandachtspunten voor de terugkomdag:

Terugblikken
Een korte terugblik op de training 18 / 19 november 2017.

Uitwisseling van ervaringen met lokale activiteiten      
Presentatie van de ervaringen van de lokale groepen en gaan in op de volgende punten:

–       belangstelling door je achterban en de samenwerking lokale bestuurders?

–       Wat ging goed, wat kon beter?

–       Hoe ervaar je het vertrouwenspersoon zijn tot nu toe?

–       Wat zou je mee willen geven en of adviseren aan de:

o   Mede dialoogleiders

o   lokale bestuurders

o   Landelijke bestuurders

Praktische zaken door de revue laten passeren en afspraken maken:

Start

De voorzitter Wali Shapour van het landelijk bestuur UvAViN heet iedereen welkom en benadrukt nogmaals het belang van dit project voor de achterban en spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers bij de realisatie van dit project. Tevens bedankt hij Multi Elan voor de manier waarop dit project aangestuurd wordt en de vrijwilligers begeleid en gecoacht wordt.  Daarmee opent hij de bijeenkomst.

Hierna is kort stil gestaan bij de onderwerpen die zijn behandeld tijdens de training van 18-19 november 2017. Aansluitend hebben alle aanwezige organisaties een korte presentatie gegeven van hun lokale bijeenkomsten.

Puntsgewijs de belangrijkste punten

–       Iedere bijeenkomst wordt uitvoering besproken met lokale bestuurders. Zij werken mee.

–       er wordt rekening gehouden met andere activiteiten

–       Gemiddelde aantal deelnemers blijft rond de 30-35.

–       Zo veel als kan wordt geprobeerd dezelfde deelnemers te bereiken

–       bij grote interesse is het moeilijk om methodiek toe te passen. Wel interessante discussies.

–       deelnemers praten niet zo gauw over persoonlijke situatie, maar dat is ook niet de bedoeling.

–       het valt op dat jongeren makkelijker durven dingen te benoemen dat de ouders.

–       Ouders geven niet gauw toe dat het vroeger anders was, accepteren wel dat er sprake is van enige dwang.

–       Discussie over verschillen tussen vroeger en nu is erg nuttig wordt daarmee mensen goed aan denken gezet.

–       Vertrouwenspersoon is nieuw voor de groep. Het wordt zeker positief ontvangen. Er zijn al gevallen dat de vertrouwenspersonen zijn benaderd.

–       Het valt op dat een vrouw liever toch voor een vrouwelijke vertrouwenspersoon wil spreken. In enkele gevallen zijn alleen maar mannelijke vertrouwenspersonen. De organisaties kunnen en mogen hulp vragen bij een vrouwelijke vertrouwenspersoon uit een ander stad wanneer daar grote behoefte voor is.

Trainer heeft bijna bij alle presentaties de betrokkenen voorzien van adviezen.  Hij heeft een grote overzicht aan lokale, regionale en landelijke voorzieningen gebundeld in een document en ter plaatse een exemplaar daarvan aangereikt aan de deelnemer.

Afspraken:

– Iedereen houdt zich aan de doelstelling en de werkwijze van het project

– Verslagen in de lijn van het format meteen na de uitvoering van de bijeenkomst uitwerken en doormailen naar de trainer&adviseur

– In het verslag indien mogelijk zoveel als kan ook opvallende signalen, informatie en uitspraken opnemen

– Niet persoonlijk worden tijdens de bijeenkomsten en bij de verslaglegging

– Audio/visuele materiaal blijven inzetten – derde bijeenkomst video ‘laat mij vliegen’

– Altijd bellen/mailen wanneer je ergens mee zit

– Wijzigingen in data bij de algemene planning tijdig aan de organisatie doorgeven

– Trainer zal wanneer hij aanleiding ziet, na zijn bezoek aan bijeenkomsten of het lezen van verslagen, zeker terugkoppelen met desbetreffende organisatie en zal hen voorzien van advies.

– Trainer stuurt digitale versie van de sociale kaart en vraagt om daar kopietjes uit te delen aan deelnemers

ü  Trainer stuurt zijn PowerPoint presentatie van de dag naar de deelnemers.

Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid, betrokkenheid en de bijdrage en wordt de dag afgesloten door voorzitter.

smsaruae
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *