728 x 90

Verslag weekendtraining – Vertrouwenspersonen 18 – 19 november ’17

Verslag weekendtraining – Vertrouwenspersonen 18 – 19 november ’17

Binnen de Afghaanse gemeenschap gebeurt het nog te vaak dat de omgeving zodanig veel invloed uitoefent op de keuze van jongeren voor een levenspartner, dat in feite geen sprake is van vrije partnerkeuze.We hebben het hier over een collectieve mentaliteit die zich laat voeden door een groepscultuur en groepsprocessen. Daarom moet verandering van binnenuit worden

Binnen de Afghaanse gemeenschap gebeurt het nog te vaak dat de omgeving zodanig veel invloed uitoefent op de keuze van jongeren voor een levenspartner, dat in feite geen sprake is van vrije partnerkeuze.
We hebben het hier over een collectieve mentaliteit die zich laat voeden door een groepscultuur en groepsprocessen. Daarom moet verandering van binnenuit worden georganiseerd. Met andere woorden; de verandering moet door mensen vanuit de groep zelf worden gedragen. Om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen is het noodzakelijk om de dialoog te voeren over huwelijksdwang en alternatieven bespreken, bewustwording over positie en situatie van  vooral gescheiden vrouwen.

 

1,5 jaar geleden zijn een aantal dialoogbijeenkomsten georganiseerd voor de achterban van UvAViN. Na de afronding van dat project bleek de behoefte voor de voortzetting groot te zijn. Op verzoek van de aangesloten organisaties is een vervolg project ‘Huwelijksdwang – Vrije partnerkeuze & Echtscheiding’ ontwikkeld. Daarin werd gekozen voor een vastigheid – continuïteitsmogelijkheid in de vorm van vertrouwenspersonen.

Op 18- 19 november jl. vond de training plaats voor de vrijwilligers van de lokale organisaties die zijn aangesloten bij de Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland. In het kader van het vervolg project ‘Huwelijksdwang – Vrije partnerkeuze & Echtscheiding’ zijn de vrijwilligers van de lokale organisaties getraind tot de vertrouwenspersonen.  Deze vertrouwenspersonen die tijdens de komende 4 dialoogbijeenkomsten per regio/stad zich bekend zullen maken, wordt een mogelijkheid creëren voor mensen die in vertrouwen en in eigen taal een situatie of een probleem willen bespreken in relatie tot de thema Dwang  & Geweld – Dwanghuwelijken.

Deze training “vertrouwenspersonen”  is verzorgt door het training en advies bureau Multi Elan – Interculturele Expertise. 

Aan deze training hebben 16 personen uit 7 organisaties deelgenomen.
– Vereniging Hambastagi te Eindhoven 

– Vereniging Mayhan  te Oosterhout

– Vereniging   te Zoetermeer

– Stichting HAM te Tilburg

– Vereniging Khorasan te Gouda

– Vereniging te Utrecht

– Vereniging te Arnhem

Doel van de training was gericht op geworven vertrouwenspersonen vaardigheden aanleren om met mensen waar zij vertrouwelijke zaken zoals dwang tot huwelijk en/of intimidatie, kunnen bespreken die zij niet met de directe omgeving durven en of willen bespreken. Hierbij is de wens dat;

ü  De vertrouwenspersoon optreedt als een aanspreekpunt waar een (potentiële) slachtoffer zijn/haar eigen verhaal kwijt kan.

ü  Een vertrouwenspersoon na het aanhoren van de persoon gaat wegwijs in de wereld van de relevante instellingen.

Naast theoretische informatie hebben de trainers  veel casussen, rollenspellen en audiovisuele materialen ingezet zodat de vertrouwenspersonen oefenen met hun rol.

Alle deelnemers zijn voorzien van een trainingsprogramma en een map met daarin informatie en totale handleiding voor de vertrouwenspersonen, aangevuld met aandachtspunten bij het opzetten en uitvoeren van de dialoogbijeenkomsten en het aangaan van vertrouwelijke gesprekken.

De dialoogbijeenkomsten worden ongeveer om de 2 maanden in 7 regio’s / steden waar de groepen woonachtig zijn gehouden.  Iedere bijeenkomst wordt stil gestaan over de bestaan van de vertrouwenspersonen om meer bekendheid te geven.

De vertrouwenspersonen werken samen met de dialoogleiders en zullen de voorlichting over de thema en relevante instellingen op zich nemen.


Streven is het project – dialoogbijeenkomsten medio september 2018 af te ronden. De vertrouwenspersonen zullen hierna gewoon intact blijven als centrale aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben voor vertrouwelijke gesprek over dwang en geweld.  

De bijeenkomsten worden georganiseerd door lokale organisaties.
Deze vertrouwenspersonen/dialoogleiders zullen worden gecoacht bij hun activiteit. Daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst gegaan met de advies en trainingsbureau.

Wij willen bij deze nogmaals het Oranjefond bedanken voor de verleende steun en Multi Elan voor de deskundige begeleiding en ondersteuning.

Namens het bestuur van Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland.

Wali Shapour

smsaruae
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *