728 x 90

In Nederland leven momenteel ongeveer 37.000 mensen afkomstig uit Afghanistan. Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland, UVAVIN is in 2003 opgericht. De Unie van de Afghaanse Verenigingen in Nederland is de grootste vertegenwoordiger van de Afghaanse gemeenschap in Nederland. UVAVIN behartigt de belangen van Afghaanse vluchtelingen die in Nederland woonachtig zijn. De meeste organisaties die bij UVAVIN aangesloten zijn, hebben als achterban de Afghanen die na 1992 zijn gevlucht. Daarin verschilt UVAVIN met de anderen en daarbij is UVAVIN de oudste Afghaanse koepelorganisatie in dit land. De oprichting van UVAVIN is ontstaan uit de behoefte vanuit de lokale organisaties om krachten te bundelen en gemeenschappelijk te opereren tegen de sociale en maatschappelijke problemen van de Afghaanse gemeenschap/vluchtelingen in Nederland. UVAVIN streeft naar een optimale sociale en economische participatie van Afghaanse vluchtelingen die in Nederland wonen. Hierbij gaat het onder meer om onderwerpen die betrekking hebben op gelijke kansen voor individuele ontwikkeling van achterbanleden en het volwaardig meedoen aan de samenleving. De aanwezigheid van UVAVIN leidt tot krachtenbundeling, gemeenschappelijk optreden en het overzichtelijk houden van sociale en maatschappelijke situaties, waarin de achterban verkeert